Nadaljevanje 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. julija 2009, ob 14. uri

Datum: 01.07.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 1. julij 2009

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 9. julija 2009, ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:

18. Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG

Sklep o sprejetju treh pravilnikov ter obrazložitev

Tehnični pravilnik o zbiranju in odvozu odpadkov

Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG19. Predlog sklepa o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom

Sklep o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom in obrazložitev

Aneks št. 6 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingom21. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova Gorica

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Grafična priloga parc. št. 1504/9 k.o. Nova Gorica

Grafična priloga parc. št. 1505/2 k.o. Nova Gorica

Cenitveno poročilo za parc. št. 1504/9 k.o. Nova Gorica

Cenitveno poročilo za parc. št. 1505/2 k.o. Nova Gorica22. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. Šmihel

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. Šmihel ter obrazložitev23. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo, dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz parcele24. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče

Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče ter obrazložitev

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Grafična priloga parc. št. 549/12 k.o. Gradišče

Grafična priloga parc. št. 549/14 k.o. Gradišče25. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti zemljiščaMirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam