Sprejeti akti nadaljevanja 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 8. januarja 2009

Datum: 08.01.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga odloka o proračunu MONG za leto 2010Sklepi povezani s sprejetjem Energetskega koncepta Mestne občine Nova GoricaSklep o izvedbi ponovne razprave o sprejemu sklepa o sprejemu občinskega programa varnosti Mestne občine Nova GoricaSklep o izvedbi druge obravnave predloga odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaSklep o izvedbi druge obravnave predloga odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaSklep o pripravi variantnih rešitev širitve mesta proti severu čez Vojkovo cestoSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/10 k.o. Kromberk in sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1290/10 k.o. KromberkSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 825/5 in 825/6 k.o. Stara Gora in sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti - zamenjava nepremičnin parc. št. 825/5 in 825/6 k.o. Stara Gora za parc. št. 619/2 k.o. Rožna Dolina


< Nazaj na seznam