Sprejeti akti nadaljevanja 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 7. junija 2007

Datum: 07.06.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi GoriciSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona PrvačinaSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (spremembe lokacijskega načrta) Kulturni center v Novi GoriciSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep o proučitvi ponudbe terciarnega oziroma vsega ostalega izobraževanjaOdlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep o potrditvi Poslovnega poročila o delu Javnega podjetja KENOG, d.o.o.Sklep o potrditvi Poslovnega poročila o delu Javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o.Sklep o nakupu zemljišč parc. št. 319, 320/4 in 318/2 k.o. Rožna DolinaSklep o potrditvi posameznega programa prodaje stavbnega premoženja parc. št. 1380/4 in 1380/3 k.o. SolkanSklep o nakupu zemljišč parc. št. 2029 in 2023 k.o. Prvačina


< Nazaj na seznam