Sprejeti akti 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. julija 2008

Datum: 10.07.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Poročilo o izvršenih sklepih 19. seje mestnega sveta, ki je bila 19. junija 2008 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob sodišču v Novi GoriciSklep v zvezi z Odlokom o spremembi odloka o programu opremljanja za območje OPPN Ob sodišču v skladu z varianto BOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi GoriciOdlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna dolina IIIPreklic sklepa, ki se nanaša na revizijo stroškov komunalnega opremljanjaOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna dolina IIIOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova GoricaSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji)


< Nazaj na seznam