Strategija razvoja turizma v Mestni občini Nova Gorica

Datum: 16.05.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

Projekt "Razvojna strategija turizma v Mestni občini Nova Gorica" je nastal po naročilu MO Nova Gorica. Namen projekta je podati vizijo razvoja turizma in opredelitev strateških področjih in produktov, ki bodo nosilci turizma v občini in ki bodo temeljila na realnih osnovah ter zagotavljala širšo podporo pri njihovi izvedbi.Osnovni cilj projekta je postavitev osnov za operativno odločanje na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Te bodo v pomoč pri določanju prioritetnih nalog, ki so v pristojnosti občin in pri odločanju o razporejanju sredstev, pomoči gospodarstvu, razvoju javnega sektorja, investiranja in drugih dejavnosti na področju turizma.

strategija_razvoja_turizma_v_mestni_obcini_nova_gorica.pdf


< Nazaj na seznam