Sprejeti akti 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 27.3.2003 ob 14.uri

Datum: 27.03.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta, ki je bila 25. 2. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 3. seje mestnega sveta z dne 25. 2. 20033. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Predlog sklepa o potrditvi sedežnega reda svetnikov za mandatno obdobje 2002-2006 (hitri postopek)

Sklep o potrditvi sedežnega reda svetnikov za mandatno obdobje 2002-20065. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

Kadrovske zadeve6. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 20036.A

Odlok odločanja predloga sklepa o podpisu kupoprodajne pogodbe o sofinanciranju adaptacije objekta Primorskega tehnološkega parka na Mejnem prehodu Vrtojba 67. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Nova Gorica opravi druga obravnava8. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in delovnem področju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (druga obravnava)

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in delovnem področju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica9. Predlog sklepa o umiku pobud iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Sklep o umiku pobud iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica10. Predlog sklepa o financiranju političnih strank (hitri postopek)

Sklep o financiranju političnih strank11. Predlog sklepa o podaji soglasja k ceni storitve osebne pomoči in pomoči na domu (hitri postopek)

Sklep o podaji soglasja k ceni storitve osebne pomoči in pomoči na domu12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica13. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev požarnega sklada (hitri postopek)

Sklep o razdelitvi sredstev požarnega sklada14. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/24 k.o. Solkan (hitri postopek)

Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1351/24 k.o. Solkan15. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/23 k.o. Solkan (hitri postopek)

Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1351/23 k.o. Solkan16. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7982/4 k.o. Dornberk (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 7982/4 k.o. Dornberk (hitri postopek)

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7982/4 k.o. Dornberk in Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 7982/4 k.o. Dornberk17. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 4620/15 k.o. Branik (hitri postopek)

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 4620/15 k.o. Branik18. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1645/9 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1645/9 k.o. Nova Gorica19. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.


< Nazaj na seznam