Sklepi 10. seje Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28.10.2003 ob 14. uri

Datum: 28.10.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo Kajakaškega centraSklep o potrditvi investicijskega programa Kajakaški center SolkanSklep o sprejemu poročila in dodatnih sklepov v zvezi s projektom Otrokom prijazno Unicefovo mestoSklep o sprejemu poročila in dodatnih sklepov v zvezi s projektom Otroški parlamentSklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7/1 k.o. Rožna DolinaSklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 820/1 k.o. Rožna DolinaSklep o nakupu tolikšnega deleža zemljišč parc. št. 1910 in 1991 k.o. Nova Gorica, kolikor je potrebno za izgradnjo kolesarske stezeSklep o zavrnitvi izdaje soglasja KS Solkan za prodajo zemljišča del parc. št. 2676 k.o. SolkanSklep da do naslednje seje Mestnega sveta MONG naj se pripravi seznam neplačnikov nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in se ga tudi finančno ovrednotiSklep o zamenjavi zemljišča parc. št. 820/1 in parc. št. 272 k.o. Rožna DolinaSklep o nakupu zemljišč parc. št. 355/16 in 355/17 k.o. BukovicaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 355/2 in parc. št. 355/18 k.o. BukovicaSklep o podpori Mestne občine Nova Gorica v prizadevanjih, da bi prireditev, ki se bo odvijala 30. 4. 2004 na železniški postaji v Novi Gorici, postala vsedržavna prireditev ob vstopu Slovenije v Evropsko unijoSklep o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnih prostorov v Solkanu Cesta IX Korpusa 46Sklep o podaji pozitivnega mnenja v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša RenčeSklep o razrešitvi predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda OŠ SolkanSklep o imenovanju nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ SolkanSklep o razširitvi članstva v komisiji za razvoj kmetijstva z dodatnim zunanjim članomProgram priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva - podaljšekSklep o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2003


< Nazaj na seznam