Sprejeti akti 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19.2.2004 ob 14.uri

Datum: 24.02.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Odlok o spremembi območja naselja Grgarske Ravne in o imenovanju novega naselja DragovicaPravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaSklep o nakupu zemljišč parc. št. 408, 409, 410, 411, 412/1 in 412/2 k.o. Nova GoricaSklep o odkupu solastniškega deleža zemljišč parc. št. 1910 in 1911 k.o. Nova GoricaSklep o ukinitvi javnega doba parc. št. 2249/17 in Sklep o zamenjavi zemljišča 664/4 in 664/5 za zemljišče parc. št. 2249/17 k.o. RenčeSklep o prodaji zemljišča parc. št. 1327/38 k.o. Nova GoricaSklep o zamenjavi zemljišč del parc. št. 1183, 1196/3 in 3609/18 k.o. Vrtojba za ustrezen solastniški delež na bodočem objektuSklep o prodaji lastniškega deleža MONG v podjetju MIPSklep o nakupu zemljišča parc. št. 1227 k. o. KromberkSklep o imenovanju komisije za izbiro programov športaSklep o problematiki podjetnikov na Prvomajski ulici v Novi Gorici


< Nazaj na seznam