1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 10.4.2003

Datum: 08.04.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET

Številka : 062-02-1/2002

Datum : 7. 4. 2003V A B I L O

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 1. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 10. aprila 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Predlog sklepa o podpisu kupoprodajne pogodbe in sofinanciranje adaptacije objekta C 1 na Mejnem prehodu Vrtojba 6 (hitri postopek)1. Izredna seja točka 1.pdf2. RaznoIzjavo Agencije RS za regionalni razvoj boste prejeli na seji.Morebitno odsotnost sporočite Službi za mestni svet na tel: 3350-124.

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam