Vabljive lepote Banjške in trnovske planote

Datum: 28.04.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

Naslov projekta: "VABLJIVE LEPOTE BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE"Pripravljalec projekta: Jože ElersičKoordinator: Matejka Ambrož, svetovalka za turizem, Mestna občina Nova GoricaKratka predstavitev projektaObmočje:

Trnovska planota s Trnovskim gozdom, Banjška planota, planinsko območje od vključno gore Sabotin nad Solkanom, preko Kolovrata vse do Gradu pod Kobaridom in severno vse do struge reke Idrijce. Območje ima veliko stičnih točk: je planinsko, redko naseljeno, demografsko ogroženo, pretežno gozdno, je kraško porozno brez višinskih živih voda, vendar zbirno območje pitne vode za prebivalce v dolinah ob njem, izredno pozitivnih klimatskih pogojev v vseh štirih letnih časih in strateškega pomena za urbana naselja. Razlogi za nastanek projekta:
 • demografska ogroženost območja
 • hitro staranje obstoječega prebivalstva (kar terja takojšnje ukrepanje, sicer bodo napovedi o divji poraščenosti planot in zapuščenosti tamkajšnjih naselij uresničene.
 • Cilj projekta:

  Uveljavitev široke palete programov aktivnega turizma, prilagojenih različnim letnim obdobjem. Primarna gospodarska panoga je turizem v širšem pomenu besede in zato je območje obravnavano kot mikro (ali lokalna) turistična destinacija. Ostale dejavnosti s področja gospodarstva, kot so proizvodnja zdravilnih zelišč, kmetijska proizvodnja, živinoreja in vzgoja drobnice kako tudi primerne divjadi v rezervatih, proizvodnja in predelava sadja, gozdnih sadežev, rokodelstvo in mala obrt s področja obdelave lesa in kovanja kovin in druge dejavnosti, ki se oziroma bi se lahko odvijale na planotah, bodo podporne dejavnosti turizmu.

  Obstoječa proizvodnja lesne mase kot gospodarska panoga zaradi novih programov ne bo motena.

  Projekt ponuja programe aktivnega turizma, ki jih je mogoče hitro realizirati in po katerih povprašujejo potencialni gostje. Če upoštevamo obe strani državne meje gravitira na to območje preko milijon prebivalcev in približno 5 milijonov siceršnjih turistov iz obmorskih italijanskih letoviščih. Programov ni mogoče izvajati brez potrebnih investicij. Investicije morajo biti na nivoju sodobne ponudbe, kakršno obiskovalci pričakujejo. Le ob takšni ponudbi lahko pričakujemo njihov primeren odnos do programov in okolja. Sodelujoči v projektu:
 • krajevne skupnosti,
 • turistična društva,
 • Mestna občina Nova Gorica,
 • Goriški muzej,
 • domačini.
 • Naloge lokalne skupnosti:
 • pomoč ljudem na področjih v pristojnosti lokalne skupnosti,
 • poenotenje pogledov lokalnih skupnosti do uveljavljanja primarnih dejavnosti in oblikovanja ukrepov za revitalizacijo tega okolja.
 • Dosedanje aktivnosti:S projektom so bile javnosti predstavljene možne investicije za potrebe konkretnih programov, omejitve za realizacijo investicij, priložnosti, ki jih na tem področju aktivnosti nudi vstop Slovenije v EU, podlage za zvedbo sprememb občinskih prostorskih planov.Investicije:Projekt ima v obsežni prilogi popis investicij, ki se lahko realizirajo na turistični destinaciji. Podrobnejše informacije:Na spletni strani www.goriska.net pod rubriko turizem, so predstavljene vsebine posameznih delov projekta.


  < Nazaj na seznam