Mednarodna urbanistična delavnica 2002-2003

Datum: 19.12.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica, skupaj z Uradom Republike Slovenije za prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, organizira v letih 2002 in 2003 mednarodno urbanistično delavnico za celovito ureditev vstopa v mestno središče po preureditvi primarne mestne cestne mreže.

Z graditvijo solkanske obvoznice in krožišča, kot primarnega mestnega prometnega vozlišča, se temeljito preureja primarna cestna mreža Nove Gorice. Opustitev in odstranitev Vojkove ceste, današnje osnovne prometne žile v Soško dolino, bo omogočila dograditev izvorne ortogonalne cestne sheme, nosilke identitete in urbanistične dediščine centralnega dela Nove Gorice kot mesta Moderne. Odstranjena prometnica bo odprla in sprostila obsežen prostor v jedru mesta, ob Magistrali, in ponudila možnost za njegovo temeljito preoblikovanje in novo ureditev. Vojkova cesta danes zareže v nedokončano potezo Magistrale in prostor raznorodnih vsebin bolj razdvaja kot povezuje. Cerkev Odrešenika, igralnica Perla, tiskarna, v igralne salone preurejeni odsluženi objekti nekdanje klavnice,… se bodo po preusmeritvi prometne žile in odstranitvi velikega dela cestnega telesa znašli na odprtem prostoru, ki bo zahteval temeljito preureditev, preoblikovanje in povezovanje.Cilj delavnice je zbrati argumentirane strokovne predloge za programsko in oblikovno preureditev ter dograditev enega ključnih mestnih prostorov in soočiti strokovna stališča. Rezultati delavnice bodo predstavljali dragoceno pomoč pri izdelavi dveh zazidalnih načrtov, ki jih na tem območju Mestna občina v prostorskem planu načrtuje. V svojih strateških sestavinah bodo uporabni pri pripravi urbanistične zasnove mesta.V prvi fazi delavnice, konec septembra 2002, smo izvedli delovno srečanje mentorjev delovnih skupin in njihovih asistentov, na katerem smo jih seznanili s historiatom in problematiko obravnavanega prostora, analizirali razmere v prostoru ter skozi soočenje stališč zastavili smernice in možne koncepte za prostorske ureditve ter za nadaljnje delo delavnice. V delavnici sodelujejo tri mentorske skupine arhitektov in študentov in sicer: skupini z Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, ki ju vodta prof. Vojteh Ravnikar in prof. Peter Gabrijelčič, ter skupina z Univerze v Trstu, ki jo vodilta prof. Giovanni Fraziano in Giovanni Vragnaz.Glavnina dela delavnice bo potekla spomladi 2003. Takrat bodo udeleženci, ki se jim bodo pridružili še domači izvedenci iz vrst Društva primorskih arhitektov, v ločenih skupinah pripravili konkretne predloge za programske rešitve in prostorske ureditve, jih podrobneje obdelali in prostorsko umestili ter jih v soočenju in zagovoru skušali sumirati v skupni predlog.


< Nazaj na seznam