Sprejeti akti 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16.12.2003 ob 14.uri

Datum: 22.12.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Stanovanjski program Mestne občine Nova GoricaOdlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o podaji soglasja za prodajo kapitalskega deleža Mestne občine Nova Gorica v podjetju MIPSklep o nakupu zemljišč parc.št. 2670 in 2671/1 k.o. GrgarSklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2243/8 k.o. RenčeSklep o prodaji zemljišča parc.št. 2243/8 k.o. RenčeSklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 39/2 k.o. Rožna DolinaSklep o nakupu zemljišča parc.št. 489/242 k.o. Stara GoraSklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 3537/18 k.o. MravljeviSklep o zamenjavi zemljišča parc.št. 3537/18 za zemljišče parc.št. 2871/2 k.o. MravljeviSklep o odstopu zemljišča parc.št. 420/252 in 378/4 k.o. KromberkSklep o nakupu zemljišča parc.št. 378/1 k.o. KromberkSklep o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2004


< Nazaj na seznam