Nadaljevanje 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 1. aprila 2004 ob 15. uri

Datum: 30.03.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 26. 3. 2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 20/2002) sklicujem nadaljevanje 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 1. aprila 2004 ob 15. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
NADALJEVANJE 15. seje po že sprejetem dnevnem redu:15. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 671/2 k.o. Nova Gorica za ustrezen solastniški delež na bodočem objektu s pripadajočim zemljiščemnadaljevanje_15_seja_tocka_15_80a.pdf16. Predlog sklepa o dopolnitvi meril za dodeljevanje proračunskih sredstev v skladu s sprejetim pravilnikomnadaljevanje_15_seja_tocka_16_43a.pdf18. Poročilo o delu komisije za ugotavljanje nepravilnosti pri delovanju družbe Bazeni d.d.nadaljevanje_15_seja_tocka_18_28a.pdf19. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3146/4 k.o. Grgar

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 3146/4 k.o. Grgarnadaljevanje_15_seja_tocka_19_62a.pdf19.A Predlog sklepa o pridobitvi poslovnega prostora v Kromberku20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.ŽUPAN

Mirko Brulc, l. r.


< Nazaj na seznam