Sprejeti akti nadaljevanja 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. 7. 2007

Datum: 12.07.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 3787/4 k.o. Ozeljan Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 782/3 k.o. ŠempasSklep o nakupu zemljišča parc. št. 3265/2 k.o. ŠempasSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 5292 k.o. Osek in Sklep o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 5292 k.o. OsekSklep o nakupu zemljišč parc. št. 21/9 in 21/11 k.o. Nova Gorica


< Nazaj na seznam