Sprejeti akti 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. 5. 2007

Datum: 29.05.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova GoricaSklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova GoricaSklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova GoricaUgotovitveni sklep v zvezi z Odlokom o lokacijskem načrtu za obvoznico Kromberk - SolkanSklep o potrditvi poročila o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Nova GoricaSklep o soglasju Goriškemu muzeju da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za nakup osnovnih sredstevOdlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova GoricaOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ParkovščeSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciOdlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorkega načrta Univerza v Novi GoriciSklep


< Nazaj na seznam