Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19.4.2007

Datum: 19.04.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 5. seje MSSklep o imenovanju članov Odbora za GoriškoSklep o imenovanju članov Komisije za pospeševanje podjetništva zaposlovanja in usposabljanjaObvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoricaSklep o predlogu odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežjaSklep o strinjanju in podpori izgradnje sekundarne kabelske kanalizacije SKK na območju MO Nova GoricaSklep o soglasju k šolskemu okolišu OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša RenčeSklep o podaji soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MONGOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevozih v MONGSklep o potrditvi strategije razvoja programov za starejše občane v Mestni občini Nova GoricaSklep v zvezi s pokrivanjem izgube v mestnem potniškem prometuSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 1943/6 k.o. Nova Gorica in sklep o potrditvi posameznega programa prodaje stavbnega premoženja parc. št. 1943/6 k.o. Nova GoricaSklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1943/6 k.o.Nova GoricaSklep o nakupu del zemljišča parc_st 324 322 320 in zemljišče parc št 738 k o Nova GoricaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 1471 k o Nova GoricaPravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONGPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaSklep1Sklep2Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 437_1, 437_2, 437_3 k.o. Banjšice


< Nazaj na seznam