Sprejeti akti 5. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 29.3.2007

Datum: 29.03.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep I o delitveni bilanci med MONG in Občino Renče -VogrskoSklep o imenovanju članov Občinske volilne konisije MONG

Sklep o imenovanju članov v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep o odstopu s funkcije in imenovanju člana v svet zavoda Mladinski center Nova GoricaSklep o začasnem financiranju proračuna MONG in Občine Renče Vogrsko v obdobju januar junij 2007Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2006

Izvršitev proračuna MONG za leto 2006Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008Odlok o turističnem vodenju in turističnem območju MONGSklep o pooblastitvi turistične zveze TIC Nova Gorica za opravljanje informacijske turistične dejavnosti na območju MONGSklep o spremembi programske zasnove za LN za kompleks igralnice in hotela ParkProgram priprave za občinski LN za kompleks igralnice in hotela ParkSklep o podpori projektu za izgradnjo Aeronavtičnega muzeja Zahodno evropske unijePravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v MONGLetni program športa v MONG za leto 2007


< Nazaj na seznam