10. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 10.10.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/98

Datum : 7/10-2002V A B I L ONa podlagi doseženega dogovora z vodji klubov svetnikov sklicujem 11. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 10. oktobra 2002 ob 16.30. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:1. Problematika Meblo-Iverke

2. Razno.Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int.124.

ŽUPAN

Črtomir Špacapan


< Nazaj na seznam