Vabilo na prvo sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 17.12.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002) sklicujem 1. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo
v ČETRTEK, 19. decembra 2002 ob 15. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev mandatov svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

2.Potrditev mandata župana Mestne občine Nova Gorica

3.Slovesna zaprisega in nastopni govor župana

4.Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5.Razno.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel.: 3350-124.PREDSEDNIK OVK

Andrej Orel


< Nazaj na seznam