Projekt: Videokonferenčno komuniciranje

Datum: 30.05.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Projekt

Na pobudo uprave Mestne občine Nova Gorica je pred kratkim zaživel projekt Videokonferenčnih komunikacij. Namen projekta je povezati nekaj slovenskih občin z drugimi ustanovami in s pomočjo videokonference kvalitetneje komunicirati med seboj.

Mestna občina Nova Gorica je koncem lanskega leta ( 2001 ) temeljito obnovila Stekleno konferenčno sobo v stavbi občinske uprave. Steklena soba je od takrat naprej namenjena delovnim sestankom, ter predvsem multimedijskim predstavitvam, ki se tudi v občinski upravi vse bolj uveljavljajo. Občinska uprava se spreminja iz oblastnega organa v servis storitev za občane, pri čemer prihaja v ospredje uporabniška orientacija uprave. V pomoč pri tem so lahko sodobne komunikacijske in informacijske tehnologije ( internet, CD romi, multimedisjki projektorji ...)Kot zaključni del obnove smo pred kratkim nabavili še videokonferenčno opremo, s čimer je steklena sejna soba popolnoma pripravljena na najzahtevnejše sestanke, predstavitve, izobraževanja in druge dogodke za skupino do 25 udeležencev.Ker so videokonferenčni sistemi v Sloveniji še dokaj neuveljavljeni, še posebej to velja za javni sektor, smo zasnovali projekt videokonferenčnih povezav tudi z nekaterimi drugimi občinami po Sloveniji. Tako so se nam pridružile občine Šempeter-Vrtojba, Kamnik ter Velenje, ki so po nam znanih podatkih ta trenutek edine slovenske občine, ki se povezujejo z videokonfernečno tehnologijo.Občinam sta se pridružila še inštitut IPMIT ter Urad za lokalno samoupravo v okviru Ministrstva za notranje zadeve.Dobavitelja opreme sta bila Esotech iz Velenja ter Iskrateling iz Kranja, ki se tudi dejavno vključujeta v sam projekt.Videokonferenča povezava je kvaliteten nadomestek za ( "fizičen" ) sestanek, v kolikor so sodelujoči v naprej seznanjeni z vsebino in na videokonferenco dobro pripravljeni. Lahko prihrani marsikatero pot in s tem znižuje stroške sestankovanja. Za same slovenske občine pa pomeni dodaten ( učinkovit in atraktiven ) način medsebojnega komuniciranja.Uprava Mestne občine Nova Gorica je v enomesečnem poskusnem testiranju opreme uspešno vzpostavila 16 videokonfernečnih povezav z različnimi partnerji, največ seveda z ostalimi občinami po Sloveniji.Obet je, ko bo v videokonferenčne povezave vključenih še več občin, da bo slovenska lokalna samouprava še učinkovitejša in medsebojno bolje povezana, informirana in usklajena. Videokonferenca ni namreč zgolj "telefon s sliko sogovornika", temveč dinamično sredstvo medsebojnega komuniciranja! Hkrati pa videokonferenca omogoča vse bolj uveljavljeno izobraževanje na daljavo, zelo primerno tudi za uslužbence zaposlene v občinskih upravah.


< Nazaj na seznam