Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
27.06.2017Objava namere o oddaji nepremičnine v najem - k.o. Stara GoraRazpisi
27.06.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 1285/7 k.o. KromberkRazpisi
19.06.2017Javno naročilo za ureditev lokalne ceste Dornberk - Renče (LC284321) - III. fazaJavno naročilo
16.06.2017Popravek 2 javnega naročila za storitve prevozov učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2017 - 24.6.2020Javno naročilo
16.06.2017Javno naročilo za izvedbo GOI del za odvodnjo zalednih vod območja Iztokove ulice in izvedbo ukrepov za preprečitev poplavJavno naročilo
15.06.2017Razpis za sofinaciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Goirca v letu 2017Razpisi
13.06.2017Proračun 2017 - rebalans IProračun
09.06.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah v k.o. KromberkRazpisi
09.06.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 1319/2 in parc. št. 1302/1, obe k.o. KromberkRazpisi
09.06.2017Popravek javnega naročila za storitve prevozov učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2017 - 24.6.2020Javno naročilo
09.06.2017Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Razpisi
09.06.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017 Razpisi
08.06.201727. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. junija 2017 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
07.06.2017Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje program s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
05.06.2017Objava namere o oddaji v najem oziroma v zakup nepremičnino del parc. št. 412/1, k.o. GrgarRazpisi
05.06.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 7715/4, k.o. DornberkRazpisi
01.06.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 5277/1, k.o. VitovljeRazpisi
29.05.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah v k.o. Dornberk in k.o. PrvačinaRazpisi
29.05.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 5270/1 k.o. VitovljeRazpisi
29.05.2017Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINERazpisi
25.05.2017Sprejeti akti 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. maja 2017 Sklep mestnega sveta
25.05.2017Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
23.05.2017Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1380/4 k.o. SolkanRazpisi
23.05.2017Javna dražba za prodajo nepremičnin parc. št. 315/2 ter 317/6 obe k.o. Rožna DolinaRazpisi
19.05.2017Javno naročilo za storitve prevozov učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2017 - 24.6.2020Javno naročilo
18.05.2017Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
18.05.2017Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
18.05.2017Rezultati javnega razpisa na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
18.05.2017Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
17.05.2017Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017 - obrazci za delno in končno poročilo:Razpisi
123456789. . . . . 31 >>