Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
12.07.2019Javno naročilo za vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-KOLOJavno naročilo
12.07.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine k.o. BranikRazpisi
11.07.20197. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 25. julija 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
11.07.2019Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporaboRazpisi
10.07.2019Javno naročilo za prenovo kuhinje OŠ DornberkJavno naročilo
10.07.2019Razultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
10.07.2019Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
08.07.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine k.o. BranikRazpisi
05.07.2019Javni poziv za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih objektor na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravamiRazpisi
02.07.2019Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019Razpisi
28.06.2019Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Razpisi
27.06.2019Javno naročilo za Izdelavo PZI dokumentacije za energetsko sanacijo Osnovne šole Milojke ŠtrukeljJavno naročilo
26.06.2019Sprejeti akti 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20.6.2019 po zaključku redne sejeSklep mestnega sveta
26.06.2019Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20. 6. 2019 ob 15. uriSklep mestnega sveta
21.06.2019Zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 23. maja 2019 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
21.06.2019Zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18. aprila 2019 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
20.06.2019Proračun 2019 - rebalans IProračun
19.06.2019 Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
17.06.2019Javno naročilo za prometno ureditev in meteorna odvodnja okolice Osnovne šole ŠempasJavno naročilo
14.06.20192. izredna seja Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. junija 2019 po zaključku redne sejeGradivo mestnega sveta
07.06.2019Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
06.06.20196. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. junija 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
06.06.2019Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
31.05.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup urbani vrt B19 in B30Razpisi
23.05.2019Sprejeti akti 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 23. 5. 2019 ob 15. uriSklep mestnega sveta
21.05.2019Javno naročilo za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Mestne občine Nova Gorica ter javnih zavodov, kjer nastopa Mestna občina Nova Gorica kot ustanovitelj v zavarovalnem obdobju od 1.7.2019 do 31.12.2023 - popravek 1Javno naročilo
14.05.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
10.05.2019Zaključni račun proračuna MONG za leto 2018Proračun
09.05.20195. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. maja 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
09.05.2019Javno naročilo za izgradnjo nadstreška nad prešo in balirnico CERO Nova Gorica s predhodno izdelavo PZI projektne odkumentacijeJavno naročilo
123456789. . . . . 37 >>