Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
09.08.2020Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstvaRazpisi
07.08.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporaboRazpisi
05.08.2020Zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2020 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
31.07.2020Podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno naročilo
30.07.2020Obvestilo o končanem natečajnem postopku - Občinski redar pripravnikRazpisi
30.07.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil za leto 2020 -Javni razpis za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letih 2020 in 2021Razpisi
28.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo solastniškega deleža na delu nepremičnine v najem - parc.št. 362/2 k.o. Nova GoricaRazpisi
27.07.2020Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar za pravno premoženjske zadeve (I) v Pravno premoženjski službi Urada direktorja Mesne občine Nova GoricaRazpisi
23.07.2020Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. julija 2020 ob 15. uriSklep mestnega sveta
23.07.2020Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
23.07.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
23.07.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
20.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Najem gostinske opremeRazpisi
17.07.2020Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letih 2020 in 2021Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
17.07.2020Javni poziv za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravamiRazpisi
09.07.202017. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. julija 2020 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
06.07.2020Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup urbani vrt z oznako B28Razpisi
02.07.2020Sprejeti akti 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v sredo 24. junija 2020 ob 15. uri, Sklep mestnega sveta
02.07.2020Proračun 2020 - rebalans IProračun
11.06.2020Zaključni račun proračuna MONG za leto 2019Proračun
10.06.202016. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v sredo, 24. junija 2020 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
10.06.2020Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji napremičnine v brezplačno uporabo - poslovni objekt MostovnaRazpisi
08.06.2020Izdelava programske naloge s prostorsko preveritvijo ter IZP in PZI projektne dokumentacije za ureditev odprtih javnih površin na območju šolskega kareja v Novi Gorici Javno naročilo
03.06.2020Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup urbani vrt z oznako B25Razpisi
02.06.2020Javno naročilo za Kliping Mestne občine Nova Gorica v obdobju od 1.7.2020 - 30.6.2023Javno naročilo
29.05.2020Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020Razpisi
28.05.2020Zapisnik 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. maja 2020 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
28.05.2020Sprejeti akti 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 28. maja 2020 ob 15. uriSklep mestnega sveta
28.05.2020Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Občinski redarRazpisi
27.05.2020Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda OŠ Šempas in (2) imenovanje nadomestnega člana Sveta Zavoda Doma upokojencev GradiščeMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
123456789. . . . . 41 >>