Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
25.09.2020Popravek razpisne dokumentacije javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2020Razpisi
24.09.2020Razstava »Čar lesa« v Novi GoriciRazpisi
24.09.2020Obvestilo o končanem natečajnem postopku - podsekretar za pravno premoženjske zadeveRazpisi
23.09.2020Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v k.o. Rožno Dolina v najemRazpisi
18.09.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
18.09.2020Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
18.09.2020Javno naročilo za prenovo telovadnice OŠ Fran Erjavec v Novi GoriciJavno naročilo
11.09.2020Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
11.09.2020Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020Razpisi
10.09.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil za Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
09.09.2020Javno naročilo za ureditev Kidričeve ulice na območju med mestno hišo in Bevkovim trgom ter zunanjosti centra trajnostne mobilnosti v Novi GoriciJavno naročilo
04.09.2020Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020Razpisi
04.09.2020Sklep o ustavitvi postopka za oddajo gostinske opreme v najemRazpisi
03.09.202018. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
01.09.2020Objava razpisa za prosto delovno mesto – Direktor Javnega sklada malega gospodarstva GoriškeRazpisi
25.08.2020Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda OŠ Dornberk in (2) imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
24.08.2020Javno naročilo za projektiranje in gradnjo montažnega vrtca GrgarJavno naročilo
09.08.2020Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstvaRazpisi
05.08.2020Zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2020 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
31.07.2020Podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno naročilo
30.07.2020Obvestilo o končanem natečajnem postopku - Občinski redar pripravnikRazpisi
30.07.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil za leto 2020 -Javni razpis za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letih 2020 in 2021Razpisi
23.07.2020Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. julija 2020 ob 15. uriSklep mestnega sveta
23.07.2020Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
23.07.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
23.07.2020Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
20.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Najem gostinske opremeRazpisi
17.07.2020Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letih 2020 in 2021Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
17.07.2020Javni poziv za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravamiRazpisi
09.07.202017. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. julija 2020 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
123456789. . . . . 41 >>