Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
26.04.2018Javno naročilo za javne sanitarije in sezonski gostinski kiosk v Borovem gozdičkuJavno naročilo
25.04.2018Sprejeti akti 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. aprila 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
25.04.2018Širitev pokopališča pri Sv. Trojici v KromberkuJavno naročilo
20.04.2018Javna dražba za oddajo poslovnega prostora v najem - IX. Korpus 61Razpisi
19.04.2018Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Proračun
18.04.2018Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNO PREMOŽENJSKE ZADEVE v Pravno premoženjski službi Urada direktorja Mestne občine Nova GoricaRazpisi
16.04.2018Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
16.04.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti - nepremičnina parc.št. *639 k.o. VitovljeRazpisi
16.04.2018Objava pogojev za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjoRazpisi
13.04.2018Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo lesa na panju Razpisi
05.04.201835. seja Mestnega sveta Mestne očine Nova Gorica, ki bo dne 19. aprila 2018 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
03.04.2018Objava pogojev za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjoRazpisi
30.03.2018Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
30.03.2018Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2018Razpisi
26.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v stavbi Mestne občine Nova GoricaRazpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2018Razpisi
23.03.2018Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mestRazpisi
23.03.2018Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire - strateško razvojna inovativna partnerstvaRazpisi
20.03.2018Sprejeti akti 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. marca 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
20.03.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica ter imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
20.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičinine parc.št. *26 k.o. BateRazpisi
15.03.2018Zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. marca 2018 ob 14. uriZapisnik seje Mestnega sveta
15.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo del parc. št. 406/8 k.o. Nova GoricaRazpisi
09.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v najem parc. št. 5483/3 k.o. ŠmihelRazpisi
07.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcela 863/1 k.o. KromberkRazpisi
07.03.2018Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo izvedbenega načrta zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice SežanaJavno naročilo
123456789. . . . . 33 >>