Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
26.04.2017Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova GoricaRazpisi
25.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc.št. 2519/11, 2519/13 in 2520/3 vse tri k.o. BanjšiceRazpisi
25.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 2519/10 k.o. BanjšiceRazpisi
24.04.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc.št. 375/16 in 437 obe k.o. SolkanRazpisi
24.04.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc.št. 374/6 k.o. SolkanRazpisi
21.04.2017Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2017 Razpisi
21.04.2017Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
20.04.2017Sprejeti akti 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. aprila 2017Sklep mestnega sveta
19.04.2017Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire- strateško razvojna inovativna partnerstva v letu 2017Razpisi
19.04.2017Javno naročilo za Izvedbo GOI del fekalne in meteorne kanalizacije Branik - kanal FK 1.2.1. in kanal FK 1.2. Javno naročilo
18.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 2506/12 k.o. BanjšiceRazpisi
14.04.2017Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2017Razpisi
14.04.2017Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti v letu 2017Razpisi
14.04.2017Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2017Razpisi
14.04.2017Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017Razpisi
14.04.2017Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno raziskovalne dejavnosti v letu 2017Razpisi
14.04.2017Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Razpisi
14.04.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 3171/4, parc. št. 3145/2 in parc. št. 3171/3, vse k.o. GrgarRazpisi
06.04.201725. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. aprila 2017 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
03.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 411/8 k.o. Grgar Razpisi
03.04.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017Razpisi
24.03.2017Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2017Razpisi
23.03.2017Zapisnik 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. marca 2017Zapisnik seje Mestnega sveta
23.03.2017Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. marca 2017Sklep mestnega sveta
09.03.201724. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. marca 2017 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
03.03.2017Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini nova Gorica za leto 2017Razpisi
03.03.2017Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017Razpisi
27.02.2017Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Razpisi
27.02.2017Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in (2) imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Frana Erjavca Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
23.02.2017Zapisnik 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. februarja 2017Zapisnik seje Mestnega sveta
123456789. . . . . 31 >>