Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
26.05.2022Javno zbiranje ponudb za najemnika, ki bo v montažnem gostinskem obratu na ploščadi Silvana Furlana izvajal gostinsko storitevRazpisi
26.05.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
24.05.2022Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje podpornih institucij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Razpisi
24.05.2022Popravek Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022Razpisi
20.05.2022Zaključni račun proračuna MONG za leto 2021Proračun
19.05.2022Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil – Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022Razpisi
18.05.2022Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
18.05.2022Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
16.05.2022Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne renteRazpisi
13.05.2022Zapisnik 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. marca 2022 ob 15.00Zapisnik seje Mestnega sveta
13.05.2022Zapisnik 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 10. marca 2022 ob 16:30 uriZapisnik seje Mestnega sveta
12.05.2022Proračun 2022 - rebalans IProračun
11.05.2022Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uriSklep mestnega sveta
11.05.2022Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbeRazpisi
09.05.2022Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Razpisi
06.05.2022Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022Razpisi
06.05.2022Javni razpis za sofinanciranje podpornih institucij v Mestni občini Nova gorica v letu 2022Razpisi
04.05.2022Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
04.05.2022Obrazci za delno in končno poročilo k razpisu za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022Razpisi
04.05.2022Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega položaja uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec - vodja Službe za okolje in prostor" v Službi za okolje in prostor Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturoRazpisi
19.04.2022Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
15.04.202237. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
14.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za podelitev stavbne pravice za gradnjo mestne kotlovniceRazpisi
13.04.2022Javno naročilo za ureditev II. faze peš hodnika ob regionalni cesti R1-204/1012 Šempeter - Dornberk na odseku naselja Draga Javno naročilo
08.04.2022Javno naročilo za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. fazaJavno naročilo
08.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela nepremičnine v najemRazpisi
05.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporaboRazpisi
05.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
05.04.2022javno naročilo za Ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parku - II. fazaJavno naročilo
04.04.2022Zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. februarja 2022 ob 15.00Zapisnik seje Mestnega sveta
123456789. . . . . 49 >>