Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
20.02.2018Javno naročilo za Storitve inženirja in nadzornika pri gradnjo objekta zimski bazen v Novi GoriciJavno naročilo
16.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 1184/13 k.o. PrvačinaRazpisi
15.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 1956/1 k.o. Nova GoricaRazpisi
15.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 4903/2 in 4903/5, obe k.o. BranikRazpisi
13.02.2018Proračun 2018 - rebalans IProračun
13.02.2018Javno naročilo za izgradnjo energetskih nadzornih sistemov v 8 stavbah v Mestni občini Nova Gorica - NEKTEOJavno naročilo
12.02.2018Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
09.02.2018Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
09.02.2018Objava namere o oddaji nepremičnine na prt. št. 404/1 k.o. Nova Gorica skupaj s poslovnim objektom - stavba 2726, v brezplačno uporabo. Razpisi
02.02.2018Objava javne dražbe za prodajo lesa na panju v k.o. ČepovanRazpisi
01.02.2018Sprejeti akti 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 1. februarja 2018Sklep mestnega sveta
30.01.2018Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
29.01.2018Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018Razpisi
26.01.2018Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018Razpisi
26.01.2018Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova GoricaRazpisi
26.01.2018Javni razpis za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in napodeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018Razpisi
19.01.2018Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
18.01.201833. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 1. februarja 2018 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
16.01.2018Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
10.01.2018Prejemniki sredstev dodeljenih po javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica za spodbujanje gospodarstva v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
10.01.2018Prejemniki državnih pomoči po skupinskih izjemah v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
10.01.2018Prejemniki državnih pomoči po de minimisu v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
10.01.2018Prejemniki pomoči s področja kmetijstva in podeželja v letu 2017Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
29.12.2017Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
21.12.2017Zapisnik 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila, 21. decembra 2017Zapisnik seje Mestnega sveta
21.12.2017Sprejeti akti 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. decembra 2017Sklep mestnega sveta
18.12.2017Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
13.12.2017Zapisnik 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila, 13. decembra 2017Zapisnik seje Mestnega sveta
13.12.2017Sprejeti akti 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13. decembra 2017Sklep mestnega sveta
11.12.2017Javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
123456789. . . . . 32 >>