Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk

Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk je društvo III. kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju krajevnih skupnosti Branik, Dornberk, Prvačina in Gradišče nad Prvačino).

 

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk
Vodnikova ulica 15 A
5294 Dornberk
5000 Nova Gorica
Tel.: +386 (0)5 301 83 30
e-pošta:
URL: http://www.pgd-dornberk.si