Predpisi

Zakon o evidenci volilne pravice.pdf

Zakon o lokalnih volitvah.pdf

Zakon o volilni in referendumski kampanji.pdf

Zakon o volitvah v državni zbor.pdf

Razpis - volitve v svete KS MONG.pdf

Razpis - volitve v OS in župani.pdf

Sklep - volilne enote KS - 2010.pdf

Sklep - spremembe volilne enote KS - 2013.pdf

Sklep - spremembe volilne enote KS - 2014.pdf

Sklep - volilne enote - neuradno prečiščeno besedilo.pdf

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje - 2018.pdf