S kolesom

 

Dan brez avtomobila, september 2018 (foto: Mateja Pelikan)Kolesarjenje je poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsta prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa, ne potrebuje goriv in zmanjšuje težave s parkiranjem. Z vidika porabe prostora in denarja je kolesarjenje zelo učinkovito, v urbanih naseljih pa omogoča celo najhitrejše in najučinkovitejše premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih gospodarskih, ekoloških, turističnih in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje znova vključuje v prometni sistem in kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva čedalje večjo vlogo in pomen.

Kolesarski zajtrk, september 2018 (foto: Mateja Pelikan)
Geografske danosti za kolesarjenje so v Novi Gorici tako rekoč idealne, tako z vidika reliefa, podnebja kot razdalj. Za mesto velikosti Nove Gorice, kjer so poti, ki jih prebivalci opravljajo znotraj mesta, kratke, je kolo idealno prevozno sredstvo. Poleg tega je vsakodnevno kolesarjenje na Goriškem glede na podnebne  razmere bolj ali manj mogoče vse leto. V 20 minutah je iz središča Nove Gorice s kolesom dostopno širše urbano območje, ki obsega širše območje Nove Gorice, Šempetra in Gorico v Italiji z izjemo tistih delov naselji, ki so na izrazito neravninskem delu reliefa (npr. del naselja Kromberk).

> KOLESARSKE POTI NA GORIŠKEM