Zaključeni razpisi

Iskalnik

 
DatumNaslovRubrika
02.11.2021Javno naročilo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali - podelitev koncesijeJavno naročilo
06.10.2021Javno naročilo za izvedbo menjave zunanjega stavbnega pohištva na stavbi nepremične stavbne dediščine EŠD 299440 - Nova Gorica občinska stavbaJavno naročilo
19.08.2021Javno naročilo za izvedbo GOI del in restavratorsko konservatorskih del za ureditev prostorov Infoteke Natura 2000 na gradu RihemberkJavno naročilo
21.07.2021Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom Nova GoricaJavno naročilo
06.07.2021Javno naročilo za prevoze otrok s posebnimi potrebami z bivališčem na območju Mestne občine Nova GoricaJavno naročilo
28.06.2021Javno naročilo za upravljanje zaprtega odlagališča v Stari Gori Javno naročilo
28.06.2021Javno naročilo za izvajanje storitev prevozov učencev s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2021 do 24.6.2022Javno naročilo
13.05.2021Javno naročilo za dobavo in montažo pohištva na stavbi nepremičnine stavbne dediščine EŠD 299440 Nova Gorica - občinska stavba Javno naročilo
28.04.2021Javno naročilo za nadzor pri izvedbi GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici ter ureditve šolskega karejaJavno naročilo
22.04.2021Javno naročilo za izvedbo GOI del za rekonstrukcijo in delno sanacijo objekta OŠ Milojke ŠtrukeljJavno naročilo
123456789. . . . . 146 >>