Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MONG v letu 2019

Datum: 11.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Rok za oddajo: do 29. marec 2019 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo razpisa

Obrazec - prijava

Obrazec št. 1 - 2019 - podatki o izvajalcu.doc

Obrazec št. 2 - 2019 - podatki o kadrovski strukturi izvajalca in finančna konstrukcija.doc

Obrazec št. 3 - 2019 - podatki o vidnih dosežkih v preteklem letu.doc

Obrazec št. 4 - 2019 - seznam članstva po kategorijah.doc

Obrazec št. 5 - 2019 - prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.doc

Obrazec št. 6 - 2019 - prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok.doc

Obrazec št. 7 - 2019 - prostočasna športna vzgoja mladine.doc

Obrazec št. 8 - 2019 - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.doc

Obrazec št. 9 - 2019 - kakovostni šport.doc

Obrazec št. 10 - 2019 - vrhunski šport.doc

Obrazec št. 11 - 2019 - športna rekreacija.doc

Obrazec št. 12 - 2019 - šport invalidov.doc

Obrazec št. 13 - 2019 - šport starejših.doc

Obrazec št. 14 - 2019 - večje športne prireditve.doc

Obrazec št. 15 - 2019 - organiziranost v športu.doc

Izjava o resničnosti in točnosti podatkov 2019.doc

Dodatna pojasnila za razpis

Osnutek pogodbe

 

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v MONG

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v MONG

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

 


< Nazaj na seznam