Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Datum: 12.02.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Rok za oddajo prijav: Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 9. 3. 2018 do 10. ure, prispe na naslov Mestne občine Nova Gorica (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 9. 3. 2018 do 10. ure vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica.

 

Besedilo javnega razpisa.pdf

Navodilo za prijavo.pdf

Prijava - Sklop 1.doc

Prijava - Sklop 2.doc

Vzorec pogodbe.pdf

Katalog konservatorsko-restavratorskih del.pdf

Odlok.PDF

Sprememba odloka.PDF

Obrazec - končno poročilo in zahtevek.doc


< Nazaj na seznam