Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
30.11.2021Javno naročilo za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022Javno naročilo
30.11.2021Javno naročilo za revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa - vzdrževalna dela Javno naročilo
02.11.2021Javno naročilo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali - podelitev koncesijeJavno naročilo
23.10.2021Javno naročilo za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju Mandrija Javno naročilo
23.10.2021Dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2023Javno naročilo
01.10.2021Javni poziv promotorjem k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt ureditev padalskega centra na LijakuJavno naročilo
25.08.2021Javno naročilo za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina IIIJavno naročilo
06.08.2021Javno naročilo za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov Javno naročilo
28.05.2021Gradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - KromberkJavno naročilo
19.11.2020Javno naročilo za ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije Javno naročilo
123456789. . . . . 26 >>