Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
20.02.2018Javno naročilo za Storitve inženirja in nadzornika pri gradnjo objekta zimski bazen v Novi GoriciJavno naročilo
16.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 1184/13 k.o. PrvačinaRazpisi
15.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 1956/1 k.o. Nova GoricaRazpisi
15.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 4903/2 in 4903/5, obe k.o. BranikRazpisi
13.02.2018Javno naročilo za izgradnjo energetskih nadzornih sistemov v 8 stavbah v Mestni občini Nova Gorica - NEKTEOJavno naročilo
12.02.2018Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
09.02.2018Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
09.02.2018Objava namere o oddaji nepremičnine na prt. št. 404/1 k.o. Nova Gorica skupaj s poslovnim objektom - stavba 2726, v brezplačno uporabo. Razpisi
02.02.2018Objava javne dražbe za prodajo lesa na panju v k.o. ČepovanRazpisi
30.01.2018Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
1 23