Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
26.04.2017Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova GoricaRazpisi
25.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc.št. 2519/11, 2519/13 in 2520/3 vse tri k.o. BanjšiceRazpisi
25.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 2519/10 k.o. BanjšiceRazpisi
24.04.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc.št. 375/16 in 437 obe k.o. SolkanRazpisi
24.04.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc.št. 374/6 k.o. SolkanRazpisi
21.04.2017Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2017 Razpisi
21.04.2017Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
19.04.2017Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire- strateško razvojna inovativna partnerstva v letu 2017Razpisi
19.04.2017Javno naročilo za Izvedbo GOI del fekalne in meteorne kanalizacije Branik - kanal FK 1.2.1. in kanal FK 1.2. Javno naročilo
18.04.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 2506/12 k.o. BanjšiceRazpisi
1 234