Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
27.06.2017Objava namere o oddaji nepremičnine v najem - k.o. Stara GoraRazpisi
27.06.2017Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 1285/7 k.o. KromberkRazpisi
19.06.2017Javno naročilo za ureditev lokalne ceste Dornberk - Renče (LC284321) - III. fazaJavno naročilo
16.06.2017Popravek 2 javnega naročila za storitve prevozov učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2017 - 24.6.2020Javno naročilo
16.06.2017Javno naročilo za izvedbo GOI del za odvodnjo zalednih vod območja Iztokove ulice in izvedbo ukrepov za preprečitev poplavJavno naročilo
15.06.2017Razpis za sofinaciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Goirca v letu 2017Razpisi
09.06.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah v k.o. KromberkRazpisi
09.06.2017Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 1319/2 in parc. št. 1302/1, obe k.o. KromberkRazpisi
09.06.2017Popravek javnega naročila za storitve prevozov učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2017 - 24.6.2020Javno naročilo
09.06.2017Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017Razpisi
1 234