Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Obrazci:
Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Kontakt:
Oddelek za družbene dejavnosti
Petra Sismond
3. nadstropje, soba št. 36
telefon: 05/335-0-352
elektronska pošta:

Opis postopka:   Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka pripada staršem otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi. Pravico do denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi zakoniti zastopnik otroka.

Višina denarne pomoči Mestne občine Nova Gorica ob rojstvu otroka znaša 500€ od 1.1.2013 dalje.
 
Denarno pomoč lahko upravičenec zahteva v roku 3 mesecev od rojstva otroka.

Pravna podlaga:

Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

Pri odločanju o denarni pomoči se smiselno uporabljajo določbe:
Zakona o socialnem varstvu

Taksa:
Takse ni.