Postopki in obrazci

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse 

Pravna podlaga:
Zakon o upravnih taksah
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

 

Vloge je mogoče oddati tudi elektronsko na spletni strani eUprave.Kabinet župana

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo