Nova drevesa za zeleno Novo Gorico

datum: 06.12.2019

kategorija: V središču

Trajnostnemu razvoju in zelenim vsebinam župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič vse od nastopa mandata namenja posebno pozornost. V tem tednu tako začenjamo uresničevati nov pristop do zasaditev in nadomeščanja dreves v mestu, s katerim bodo prebivalci in obiskovalci mesta seznanjeni, kaj se dogaja z drevesi. Nova Gorica je bila po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja zasnovana po konceptu sončnega, vrtnega mesta z objekti v zelenju in zato vse naše sile usmerjamo v to, da njegovo zamisel ohranjamo in udejanjamo. Med sprehodom po Novi Gorici boste lahko odslej ob nekaterih drevesih opazili table z različnimi napisi, ki mimoidočim sporočajo, da bomo drevesa, ki so bodisi zaradi bolezni ali varnostnih razlogov predvidena za posek, nadomeščali z novimi na isti ali drugi lokaciji v mestu. 


V novembru smo v Novi Gorici posadili 22 novih in nadomestnih dreves različnih vrst: 

 • štiri gorske javorje v drevoredu na Jelinčičevi ulici, 
 • tri lagerstremije na Ulici Gradnikove brigade, 
 • šest lipovcov na Bazoviški ulici na parkirišču za stadionom in en lipovec na Kidričevi ulici, 
 • himalajsko cedro na Erjavčevi ulici in za obrtnim domom, 
 • tri rdeče bore v Borovem gozdičku, 
 • tri bele vrbe v Borovem gozdičku. 


Čez dober teden dni bodo naši koncesionarji začeli s posekom prvega sklopa dreves, ki so skladno s sklepom hortikulturne komisije ali zaradi propada predvidena za odstranitev in nadomestitev z novimi drevesi, in sicer: 

 • na pol posušeno gledičijo na novogoriški tržnici bomo nadomestili z nadomestnim drevesom na isti lokaciji; 
 • posušeno lipo na Ulici XXX. divizije se bo odstranilo in nadomestilo z drevesom na isti lokaciji;
 • odstranjena bodo tri suha sadna drevesa na Ulici XXX. divizije in na istem mestu nadomeščena z novimi sadnimi drevesi;
 • dva kostanja v drevoredu na Pristavi se bo zaradi bolezni posekalo in nadomestilo na isti lokaciji;
 • zaradi varnosti bo odstranjena posušena cedra v križišču Erjavčeve ulice s Prvomajsko ulico, nadomestno drevo bo zasajeno na drugem, primernejšem mestu v Novi Gorici;
 • cedro na Erjavčevi ulici  je že odstranila Civilna zaščita, ker je bilo drevo zastrupljeno, nadomestilo se jo bo na drugi lokaciji v mestu;
 • zastrupljeno platano na Trubarjevi ulici bomo odstranili in nadomestili na drugi ustreznejši lokaciji v mestu;
 • zaradi varnosti bomo odstranili dve cedri na Ulici XXX. divizije, nadomestilo se ju bo na drugi lokaciji v mestu;
 • zaradi bolezni bo odstranjen ameriški javor na Erjavčevi ulici in nadomeščen na drugi lokaciji v mestu;
 • na Kidričevi ulici bomo odstranili dve drevesi vrste pajesna (invazivna vrsta!) in ju nadomestili na drugi lokaciji v mestu. 
 • oreh na Cesti 15. septembra bomo odstranili zaradi neustreznih pogojev za rast in ga nadomestili na drugi lokaciji.

 

 

Nameščanje obvestilnih tabelObvestilna tabla ob posušenem drevesu na novogoriški tržniciObvestilna tabla ob odstranjeni drevesu na Erjavčevi uliciObvestilne table ob drevesih na Kidričevi uliciObvestilna tabla ob cedri na križišču Prvomajske ulice z Erjavčevo ulico

Fotografije: Mateja Pelikan