Možnosti za ohranjanje dvoranskega športa v šempetrskem Športnem centru Hit so odprte

datum: 28.11.2019

kategorija: V središču

Štirje akterji: HIT d.d., Občina Šempeter - Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica in najverjetnejši kupec, Intra Lighting d.o.o., so se usedli za mizo, da bi s skupnimi močmi in v partnerstvu našli pot za omogočanje nadaljevanja dvoranskih športnih aktivnosti v regiji. Sogovorniki so se strinjali, da je načine prenosa upravljanja in druge vidike ohranjanja športne dejavnosti v objektu Športnega centra Hit potrebno doreči za skupno mizo. Občini preverjata pravne in finančne podlage ter politično voljo predstavniških skupin v mestnem in občinskem svetu, ter skušata k zadevi pritegniti tudi druge občine z Goriške. 

Mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter - Vrtojba: »Želimo si ohraniti športne programe v dvorani Športnega centra Hit, vendar naša občina ne zmore sama prevzeti breme nakupa objekta in nima dovolj virov, da bi upravljala s tako velikim športnim objektom.«

Dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica: »Šporni objekt v Šempetru gosti številne športne organizacije in posameznike iz celotne regije, zato menim, da je v javnem interesu, da se objekt ohranja v funkciji. Trenutno nobena od občin Goriške sama nima finančnih kapacitet za nakup, večje vzdrževanje in upravljanje takšnega kompleksa, zato potrebujemo skupno rešitev in morda k temu privabimo tudi zasebni vložek. Sam podpiram rešitev, v kateri bi sodelovala tudi mestna občina, vendar se mora o tovrstnih korakih izreči mestni svet.«

Na prvih sestankih so vse štiri strani izkazale voljo in interes, da se športno dejavnost ohrani na obstoječi lokaciji, vendar so potrebni nadaljnji pogovori oz. usklajevanja glede možnih rešitev.

Najverjetnejši kupec je izrazil možnost za ohranitev športne dejavnosti v objektu HIT šport centra. Marino Furlan, predsednik družbe Intra Lighting: »Del prostorov smo pripravljeni odstopiti za namen športne dejavnosti.«

Tudi družba HIT d.d. si želi, da bi se športna aktivnost regijskega pomena ohranjala. Tomaž Repinc, predsednik uprave HIT d.d.:»Odločitev o morebitni  prodaji bo sprejeta na današnji seji nadzornega sveta. Samo prodajo pa  bomo izvedli, ko bo prišlo do končne uskladitve med vsemi akterji.«

 

Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o HIT šport centru, 28. november 2019 (foto: Mateja Pelikan)

Fotografije: Mateja Pelikan