Vrtec Grgar je zasnovan po najsodobnejših načelih arhitekturne in pedagoške stroke

datum: 12.11.2019

kategorija: V središču

Predstavitev idejne zasnove novega vrtca v Grgarju, ki je bila v ponedeljek, 11. novembra 2019, je med predstavniki staršev, strokovnih delavcev Osnovne šole Solkan in vrtca v Grgarju ter Krajevne skupnosti Grgar požela precejšnje zanimanje. Krajani si že dlje časa prizadevajo za nov vrtec, ki bi kar najbolje odgovarjal potrebam v kraju. Idejno zasnovo je predstavil arhitekt dr. Jure Kotnik skupaj z županom dr. Klemnom Miklavičem in županovim svetovalcem Nejcem Koradinom. Vrtec Grgar je zasnovan po najsodobnejših načelih arhitekturne in pedagoške stroke. Gre za objekt odprtega tlorisa, kjer se prostori med seboj prelivajo. Skupne prostore in posamezne igralnice povezujejo večja zložljiva vrata, kar omogoča, da se ti prostori združijo v skupni prostor za igro otrok. S tem omogočimo, da se skupine otrok prosto gibljejo po vrtcu, s čimer se spodbuja neformalna interakcija med njimi, to pa nenazadnje pripomore k boljšemu socialnemu in gibalnemu razvoj otrok. 

Nov vrtec, ki bo izgrajen na mestu starega, bo sestavljen iz modularnih elementov. Gre za v tujini in tudi pri nas ustaljen način gradnje, ki daje učinkovit odgovor na prostorske potrebe in omogoča standardizirano ter hitro gradnjo. Kapaciteta vrtca bo v primerjavi z obstoječim povečana za dodatno igralnico, kar pomeni tri oddelke. Dodatna pridobitev bo tudi velik večnamenski prostor, ki bo služil kot telovadnica za bližnjo šolo oziroma kot prireditveni prostor za dogodke v vrtcu. Ta prostor bo imel tudi ločen, samostojen vhod, kar bo omogočalo, da bo lahko v popoldanskih urah zagotavljal dodatne prostore za potrebe krajanov. V notranjosti je vrtec zasnovan po najsodobnejših načelih arhitekturne in pedagoške stroke. Igralnice bodo opremljene z različno didaktično opremo, s čimer se dodatno povečajo razvojne možnosti otrok. Vrtec ima tudi posebno didaktično pergolo na terasi ter številne fasadne elemente, kot na primer integrirano plezališče ali površine za risanje. Otroško igrišče je raznovrstno tako po vsebini kot obliki. Deli se na mirnejši in na bolj aktivni del, ki omogoča učenje in igro posamezno ali v skupini. Pokriva tudi vse razvojne sklope od gibalnega razvoja in športa do komunikacijskih veščin in kognitivnega razvoja, igranja vlog, razvoja domišljije, in sicer s prilagojeno opremo za različne starosti otrok.

Predlogi strokovnih služb šole in vrtca, sveta staršev in krajevne skuposti bodo smiselno upoštevani pri pripravi projektne naloge, ki bo osnova za izvedbo postopka javnega naročanja. Začetek del je načrtovan za pomladne mesece 2020. V prvi fazi bo zrušen stari objekt, med poletnimi počitnicami bo sledila gradnja novega vrtca. V okviru investicije bo obnovljena tudi komunalna infrastruktura ter zgrajena nova kotlovnica. 
 

 

 

Vrtec v GrgarjuVrtec v GrgarjuVrtec v GrgarjuVrtec v Grgarju

Predstavitev načrtovanega vrtca v Grgarju, 11. november 2019 (foto: Foto Lado)Predstavitev načrtovanega vrtca v Grgarju, 11. november 2019 (foto: Foto Lado)Predstavitev načrtovanega vrtca v Grgarju, 11. november 2019 (foto: Foto Lado)Predstavitev načrtovanega vrtca v Grgarju, 11. november 2019 (foto: Foto Lado)

Fotografije: Foto Lado