Povabilo potencialnim investitorjem v poslovno cono v Kromberku

datum: 08.10.2019

kategorija: V središču

Izgradnjo komunalne infrastrukture v Poslovno-ekonomski coni Nova Gorica – Kromberk bo skladno s prijavo in s ciljem širitve proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Eden izmed pogojev uspešne prijave za pridobitev evropskih sredstev je tudi izkazan interes potencialnih investitorjev po ureditvi in izgradnji načrtovane poslovne cone. Vse investitorje, ki so izkazali interes po vlaganju v to cono, vljudno vabimo k izpolnitvi prijavne dokumentacije, na podlagi katere bo komisija za izbor potencialnih investitorjev skladno s  pogoji in merili ocenila prijavljene investicijske projekte potencialnih investitorjev. Z izbranimi prijavitelji bo Mestna občina Nova Gorica podpisala pismo o nameri.

Prijave zbiramo do 28.oktobra 2019. Upoštevane bodo vse  prijave,  ki bodo  najkasneje do ponedeljka, 28.oktobra 2019, do 15.00 ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).

 

Podrobnejše informacije v prilogah:

Javno povabilo potencialnim podjetnikom PEC KROMBERK.pdf

grafična priloga PEC Kromberk.pdf

prijavni obrazec PEC Kromberk.docx

merila PEC Kromberk.doc

Pismo o nameri PEC KROMBERK.doc