Danes skupna seja občinskih svetov z obravnavo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

datum: 11.06.2018

kategorija: V središču

Na današnji skupni seji občinskih svetov Občine Ajdovščina, Občine Renče-Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica v Kongresnem centru Perla v Novi Gorici ob 17. uri bodo svetniki obravnavali predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Namen ustanovitve zavoda je skupno načrtovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti turizma na območju občin ustanoviteljic. Občine želijo z njegovo ustanovitvijo in delovanjem doseči oblikovanje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe z izkoriščanjem naravnih danosti in etnoloških, kulturnih ter ostalih posebnosti območja. Zavod bo v primeru ustanovitve tudi omogočal promocijo in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja. Obenem nameravajo občine zavod ustanoviti z namenom izvajanja nalog, ki se v strategiji slovenskega turizma nanašajo na vodilno destinacijo »Nova Gorica in Vipavska dolina«.

Na dnevnem redu današnje skupne seje je tudi predstavitev krovnega razvojnega in trženjskega modela slovenskega turizma s poudarkom na povezovanju krovne in destinacijske ravni. Svetnikom jo bo predstavila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Eva Štravs Podlogar. Skupno sejo občinskih svetov bodo vodili župani vseh treh občin, in sicer župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin in župan Občine Renče - Vogrsko Aleš Bucik.
Župan Občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar nas je obvestil, da občinski svet Občine Miren-Kostanjevica danes ne bo odločal o predlogu odloka. Podpora ustanovitvi zavoda s strani Občine Miren - Kostanjevica ni pogoj za ustanovitev zavoda, deloma se bo z izločitvijo omenjene občine spremenil le tekst predlaganega odloka.

 

NG02 poletje Osek 02

Cover_19 Cover_22

KS Dornberk 1 253-Smihel turisti 0026

KS Ravnica Lokve 0001A