Objavljeni javni razpisi za spodbujanje podjetništva

datum: 26.03.2018

kategorija: V središču

V petek, 23. marca 2018, smo v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si objavili javne razpise za spodbujanje podjetništva, in sicer: 


Celotna vrednost razpisanih sredstev  je 350.000 €. Javni razpisi so odprti do 7. maja  2018, izjema je le javni razpis za sofinanciranje komunalnega prispevka, na katerega se zainteresirani lahko prijavijo do 16. novembra 2018. 

Pri Javnem razpisu za subvencioniranje novih delovnih mest letos razširjamo nabor upravičencev do zaposlitve, ker v minulih letih ta razpis ni bilj dovolj izkoriščen zaradi omejitev na točno določene ciljne skupine brezposelnih oseb. Delodajalec lahko zaposli osebo, ki je bila en mesec pred dnevom oddaje vloge prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Pri tem pa ni pomembno, v katero ciljno skupino spada iskalec zaposlitve. Vendar pa mora slednji imeti stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica. Delodajalec, ki tako osebo zaposli, mora poslovati v Mestni občini Nova Gorica. Subvencija se izplača v enkratnem znesku, in sicer v višini 5.000 €. 

Dodatne informacije: 
Tatjana Gregorčič, vodja Službe za gospodarstvo 
tel.: 05 33 50 105