Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže Vipavska dolina Sočna. Vse leto.

datum: 09.05.2017

kategorija: V središču

Tržna pod-znamka »Izvorno iz Vipavske doline« je ena od štirih pod-znamk tržne znamke Vipavska dolina, ki je znamka prostora celotnega območja šestih lokalnih skupnosti: Občine Vipava, Občine Ajdovščina, Občine Renče - Vogrsko, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Miren - Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica. K nabavi embalaže so pod enakimi pogoji vabljeni vsi kmetovalci z območja tržne znamke Vipavska dolina, ki zajema zgoraj našteta območja lokalnih skupnosti.

Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno iz Vipavske doline« in vse potrebne obrazce ter dodatne informacije se najdete na spletni strani Razvojne agencije ROD Ajdovščina: www.ra-rod.si