Projekt RESTAURA: Objavljeni rezultati poizvedb glede uporabe shem javno-zasebnega partnerstva pri obnovi in oživljanju dediščinskih stavb

datum: 07.02.2017

kategorija: V središču

Kako uspešno različne države Srednje in Vzhodne Evrope danes uporabljajo mehanizem javno-zasebnega partnerstva pri oživljanju stavb kulturne dediščine?

Logo RESTAURA                   SVRSREKP

V okviru projekta RESTAURA, ki združuje izkušnje štirih držav, vključenih v program INTERREG Centralna Evropa, so bila opravljena poizvedovanja in objavljene ugotovitve glede zakonodajnih in institucionalnih okvirov v različnih državah. Preverjene so bile tudi konkretne prakse s področja uvajanja javno-zasebnega partnerstva za obnovo in revitalizacijo zgodovinskih stavb, kot je na primer grad Rihemberk pri Braniku.

Izkušnje so precej različne, tako dobre kot slabe. Za vse vključene države je skupna ugotovitev, da potrebe pri obnovi in revitalizaciji dediščinskega stavbnega fonda v javni lasti bistveno presegajo finančne in kadrovske zmožnosti javnih inštitucij. Mehanizem javno-zasebnega partnerstva je prepoznan kot ena od možnih poti v obdobju, ko večjih tovrstnih investicij ni več mogoče financirati z evropskim sredstvi na način, kot je bilo to mogoče v obdobju pred letom 2014. Več na www.interreg-central.eu.

Izkazana je bila tudi potreba tako javnega kot zasebnega sektorja po boljši informiranosti in poenostavitvi veljavnih postopkov.

Več informacij:

www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA/RESTAURA-Country-reports.html

www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA/D.T1.2.1-Country-report-Slovenia-V1.pdf

 

Slika Naslovnica Poročilo

 

REZULTATI Anketa_Povzetek SLO_Krat.pdf