Postavljena klančina do prostorov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih ter Medgeneracijskega središča v Novi Gorici

datum: 18.08.2016

kategorija: V središču

Odslej lahko osebe, ki uporabljajo invalidski voziček, veliko lažje dostopajo do prostorov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih ter Medgeneracijskega središča na Gradnikovi ulici v Novi Gorici.

Mestna občina Nova Gorica je namreč naročila izdelavo ustrezne klančine. Tudi sicer uprava mestne občine posveča veliko pozornost potrebam invalidov. Leta 2012 je pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalne skupnosti z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. Skupaj s Svetom za invalide in invalidskimi organizacijami ter institucijami je mestna občina pripravila nov predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016-2019 ( Akcijski načrt 2016-2019).  V njem so opredeljeni posamezni cilji z opisi, nosilci, viri financiranja ter roki izvedbe.


Več o aktivnostih mestne občine na tem področju si lahko preberete na spletnem mestu Mestne občine Nova Gorica na naslovu: http://www.nova-gorica.si/za-obcane/zdravje-in-socialno-varstvo/2012091010082094/

 

klančina