Prometni načrt za širše mestno območje Nove Gorice

datum: 08.04.2016

kategorija: V središču

Na Mestni občini Nova Gorica smo pridobili strokovno podlago za sistemsko urejanje prometa, s katero želimo dosedanje bolj ali manj naključno urejanje prometa narediti bolj premišljeno in načrtovano. Strokovna podlaga je osnova za oblikovanje odloka o prometnem načrtu, ki ga želimo zasnovati kot živ dokument, ki se bo ciklično dopolnjeval tako na podlagi predvidenih bodočih investicij kot tudi na osnovi potreb in pobud občanov mestne občine.

Delni prikaz predvidenih načinov urejanja prometa v strokovni podlagi je dostopen v Prostorskem informacijskem sistemu občin (PISO) pod rubriko Tematski sklop na spletni povezavi: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?

 

Prometni načrt.pptx