JAVNO POVABILO k oddaji informativnih ponudb za prodajo nepozidanih stavbnih zemljišč za poslovno pozidavo na območju Mestne občine Nova Gorica

datum: 22.10.2012

kategorija: V središču

Mestna občina je zainteresirana za nakup tovrstnih zemljišč za ureditev poslovnih con na območju Mestne občine Nova Gorica.

Ponudba mora vsebovati:

  1. Ime in priimek ter naslov lastnika zemljišča
  2. K.o., parcelna številka, velikost zemljišča
  3. Cena na m2

Vloge je potrebno oddati s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom Ponudba na javno povabilo za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča  za poslovno pozidavo – NE ODPIRAJ. Rok oddaje ponudb je do vključno 16.11.2012.


Informacije o javnem povabilu: vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 28, na tel. štev.  05 33 50 167 ali pa pošljete vprašanja na e- naslov:  .

 

Matej Arčon
ŽUPAN