Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca za leto 2012

datum: 01.12.2011

kategorija: V središču

Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 se oddajajo v skladu z novo zakonodajo na center za socialno delo

Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 se oddajajo že po novem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Ta prinaša novo enotno vlogo za vse v tem zakonu urejene socialne transferje. Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več na občino. Vloge je potrebno oddati v mesecu decembru 2011.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev