Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Datum: 29.11.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Objave nadzornega odbora

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
09.10.2019Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
08.10.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 - praznična okrasitev mesta
26.09.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 - stroški oglaševalskih storitev
28.06.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za leto 2017 v KS Branik
16.05.2018Končno poročilo o opravljenem spošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora iz nadzorov nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016
28.02.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedno investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 - telovadnica Dornberk
27.12.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 - sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016
29.11.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
30.08.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10079- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za vrtce v letu 2016
28.06.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016
1 234