Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE NOVA GORICA

1.    MILOŠ PAVLICA – predsednik,
2.    URŠKA PIRIH ČARGO – članica,
3.    TJAŠA HAREJ PAVLICA – članica,
4.    VOJKO KRIŽMAN – član,
5.    SIMON VOLK – član.

 

Člani nadzornega odbora v obdobju 2010 - 2014

Člani nadzornega odbora v obdobju 2006 - 2010


 

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
28.02.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedno investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 - telovadnica Dornberk
12.01.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru Glavnega programa 1302 - lastni promet in infrastruktura, podpogram 13029006 - investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest - pločnik Dorbnerk - Draga
21.12.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica
16.11.2016Poročilo o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica
12.10.2016Poročilo o opraljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev - Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
31.08.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014
13.07.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015
15.07.2015Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri podeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu
1 23