Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
elektronski naslov :

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2482444
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktorica občinske uprave MONG, Maja Grapulin Vadjunec
Tel: 335-0-120
E-pošta:
Soba: 9/I. nadstropje

Kontaktna oseba: Patricija Jakin
Tel: 335-0-100
E-pošta: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 24/III. nadstr.

Zaposleni

Bremec Dušan - inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe
Dungov Vanja - občinska redarka
Jakin Patricija - koordinatorka VI
Lestan Abel - občinski redar
Stojkovski Dragan - občinski redar
Šimšić Milosav - občinski redar
Štendler Mateja - občinska inšpektorica
Testen Aljoša - občinski redar
Vendramin Vasja - občinski inšpektor