Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
elektronski naslov :

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2482444
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktor občinske uprave MONG, Marko Mikulin
Tel: 335-0-120
Soba: 9/I. nadstropje

Kontaktna oseba: Patricija Jakin
Tel: 335-0-100
E-pošta: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 25/IV. nadstr.