Oddelek za družbene dejavnosti

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Marinka Saksida.
tel: 05 3350160
e-pošta:
soba: 28/III

Kontaktna oseba: Petra Konrad
tel: 05 3350161
faks: 05 3028487
e-pošta:
soba: 27/III

Zaposleni

Cencič Robert - višji svetovalec za družbene dejavnosti
Kocjančič Barbara - strokovna sodelavka VII/1
Krsmanović Lilijana - Strokovna sodelavka
Petejan Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Saksida Marinka - vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Simčič Tamara - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Sismond Petra - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Stepančič Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti

Obrazci


Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
Enkratna denarna pomoč Mestne občine Nova Gorica