Kabinet župana

Vodja Kabineta župana: Gorazd Božič.
e-pošta:

Pisarna župana:
e-pošta:
tel: 05 3350112
faks: 05 3027470
soba: 2/I

 

 

Zaposleni

Bajec Petra - višja svetovalka za protokol
Biaggio Andrej - strokovni sodelavec VII/2-II za zaščito in reševanje
Božič Gorazd - voda Kabineta župana
Križnič Miroslava - vodja Službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje
Miklavič dr. Klemen - župan
Pekeč Mitja - strokovni sodelavec VII/2-I župana za investicije
Simoniti Jenko Nika - koordinatorka VII/2 za stike z javnostmi