Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je osnovni dokument, ki je podlaga za naložbe v širokopasovni dostop in pokritje belih lis, tj. območij, kjer širokopasovnega omrežja ni, zaradi razpršene poselitve tudi ni zasebnega interesa za zagotovitev le-tega.

 

Namen načrta razvoja je ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v Mestni občini Nova Gorica. Dokument je izdelan na podlagi Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki je strateški dokument Republike Slovenije.

 

Načrt razvoja odprtega sirokopasovnega omrezja elektronskih komunikacij naslednje generacije v MONG.pdf