Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept (LEK) je program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti, je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. Na podlagi LEK-a se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

LEK omogoča:

  • spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja,
  • kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
  • izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti,
  • oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja,
  • pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.

Novi LEK je Mestna občina Nova Gorica dobila v letu 2017 in je bila med prvimi občinami v Sloveniji, ki je imela dokument usklajen z novim Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/2016).

Lokalni energetski koncept Mestne obcine Nova Gorica - porocilo.pdf